JAWAPAN

Soalan 4.1

a) Berusaha membebaskan Palembang daripada Majapahit tetapi gagal. Raja Majapahit menyerang Palembang dan Parameswara berundur ke Temasik.

b) Parameswara disambut baik oleh Temagi. Temasik di bawah naungan Siam. Kemudian Paraeswara membunuh Temagi dan memerintah temasik selama 5 tahun. Menerima ancaman daripada Siam dan Majapahit akhirnya meninggalkan Temasik dan pergi ke Muar.

c) Berada di Muar selama 6 tahun.Kawasan yang tidak strategi kerana diancam oleh Siam dan Majapahit. Parameswara meneruskan perjalanan melalui Sening Ujong dan Bertam ke Utara.

d) Tiba di perkampungan nelayan yang terdiri daripada Orang Melayu, Orang Laut dan Orang Asli. Tempat yang strategik untuk dibuat kerajaan.

Lihat peta perjalanan Parameswara

 

Soalan 4.2

Sejarah Melayu – Peristiwa pelanduk menendang anjing buruan Parameswara ketika beliau berehat. Beliau menamakan Melaka sempena pokok tempat beliau berehat.

Mitos Hindu – Amalaka adalah pokok pertama tumbuh di alam semesta

Istilah Arab – Mulaqah = pertemuan, Malakat = perhimpunan segala dagang

Soalan 4.3

a) Kemudahan pelabuhan

b) Hubungan diplomatik

c) Bantuan orang Laut

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: